Dostęp do zasobów portalu

Dostęp do zasobów portalu możliwy jest dla każdej zainteresowanej osoby. Każdy może wejść do portalu, aby zapoznać się z zawartością jego katalogu szkoleń, który posiada określoną strukturę. Najwyższy poziom struktury to podział na szkolenia z zakresu określonego programu komputerowego. Kolejny stopień to podział na kategorie obejmujący materiał typu Kurs i typu Szybka porada. Poszczególny materiał szkoleniowy na określony temat przypisany jest w strukturze szkoleń do określonej kategorii. 

Do poszczególnych szkoleń może uzyskać dostęp osoba posiadająca konto w systemie, która dokonała logowania parametrami swojego konta. Parametry logowania do konta są tajne i dostępne jedynie osobie będącej właścicielem określonego konta. Dostęp do określonych szkoleń jest możliwy po dokonaniu zamówienia i dopełnieniu czynności związanych z realizacją transakcji zakupu. W tym przypadku właściciel konta uzyskuje uprawnienia dostępu do określonego materiału szkoleniowego i po dokonaniu logowania do systemu może w pełni korzystać z możliwości wybranego szkolenia.

Dostęp do zasobów portalu jest ograniczany czasowo. Ma to szczególne znaczenie dla materiałów kategorii Kurs, których pełne ramy czasowe samych nagrań video to okres 6-7 godzin. Okres dostępu do kursu, czyli okres czasu od zamówienia i aktywacji kursu, to czas, w ciągu którego osoba zamawiające może przeglądać jego zawartość. Może on wynosić od kilku dni do kilku tygodni w zależności od tematu kursu. Po upływie przewidzianego okresu czasu aktywacja jest anulowana i dostęp do materiału szkoleniowego staje się niemożliwy.