Grapher


            

Kurs e-learningowy

 

Kurs w trybie e-learningowym udostępniany jest użytkownikowi na okres 30 dni. Po uzyskaniu dostępu materiał kursu może być przeglądany przez użytkownika wielokrotnie za pośrednictwem przeglądarki internetowej. Nie ma ograniczeń w dostępie do materiału szkoleniowego w okresie aktywności kursu. Kurs jest wtedy dostępny po zalogowaniu użytkownika do portalu w katalogu kursów w pozycji Moje kursy.

Grapher: Wizualizacje w układzie kartezjańskim i biegunowym oraz tworzenie przestrzennych i płaskich wykresów trzech zmiennych w środowisku programu Grapher

 

Kurs przeznaczony dla początkujących użytkowników programu Grapher prezentuje zagadnienia związane z tworzeniem wykresów i wizualizacji wielowarstwowych, także na podstawie nieregularnie rozłożonych punktów XYZ. Omawia układy współrzędnych wykorzystywane w programie, typy dostępnych wykresów, interfejs użytkownika, pracę z wybranymi istotnymi funkcjonalnościami, tworzenie przykładowych wykresów oraz  proces automatyzacji i pakiet Scripter.

Kurs zawiera bogatą bibliotekę przykładowych wykresów, szczegółowe procedury tworzenia wykresów wybranych typów razem z możliwością ich edycji, np. kilka rodzajów wykresów polarnych, wykres Pipera, czy wykres Durowa.

Łączny czas nagranych sekwencji pracy w środowisku programu wynosi około 6 godzin zegarowych.

Cena netto: 990 PLN

Opis kursu Jak uzyskać certyfikat?