MapViewer

Kurs e-learningowy

 

 

Kurs w trybie e-learningowym udostępniany jest użytkownikowi na okres 30 dni. Po uzyskaniu dostępu materiał kursu może być przeglądany przez użytkownika wielokrotnie za pośrednictwem przeglądarki internetowej. Nie ma ograniczeń w dostępie do materiału szkoleniowego w okresie aktywności kursu. Kurs jest wtedy dostępny po zalogowaniu użytkownika do portalu w katalogu kursów w pozycji Moje kursy.

MapViewer: Tworzenie wizualizacji w formie map tematycznych na bazie mapy Polski z podziałem administracyjnym na województwa, powiaty i gminy

Materiał kursu omawia podstawy pracy w środowisku programu MapViewer. Skierowany jest do początkujących użytkowników programu. Prezentuje zastosowanie programu i system pomocy wraz z dostępnymi ze strony producenta tutorialami. Omawiane jest środowisko programu, jego podstawowe elementy oraz tworzenie w nim map tematycznych. Poruszane są również kwestie pracy z managerem warstw oraz omówione rodzaje map tworzonych w programie takich jak mapa słupkowa, kartogram, mapa przepływu i inne.
Kurs opracowano na bazie programu MapViewer 8.

Łączny czas nagranych sekwencji pracy w środowisku programu wynosi około 3 godzin.

Cena netto: 499 PLN

Opis kursu