Mathcad

STARTER

 

Starter w trybie e-learningowym udostępniany jest użytkownikowi na okres 30 dni. Po uzyskaniu dostępu materiał kursu może być przeglądany przez użytkownika wielokrotnie za pośrednictwem przeglądarki internetowej. Nie ma ograniczeń w dostępie do materiału szkoleniowego w okresie aktywności kursu. Kurs jest wtedy dostępny po zalogowaniu użytkownika do portalu w katalogu kursów w pozycji Moje kursy.

 


Mathcad Starter

Materiał kursu omawia podstawy użytkowania programu Mathcad Prime 3.0, jego proces instalacji, podstawy obsługi i sposoby używania programu do prowadzenia prostych obliczeń, definiowanie w programie zmiennych i funkcji, tworzenie wektorów i macierzy, rozwiązywanie równań i układów równań oraz tworzenie wykresów.
Starter opracowano na bazie programu Mathcad Prime 3.0.

Łączny czas nagranych sekwencji pracy w środowisku programu wynosi około 1 godziny i 20 minut.

Cena netto: 99 PLN

Opis kursu