Surfer

Kurs e-learningowy

 

 

Kurs w trybie e-learningowym udostępniany jest użytkownikowi na okres 30 dni. Po uzyskaniu dostępu materiał kursu może być przeglądany przez użytkownika wielokrotnie za pośrednictwem przeglądarki internetowej. Nie ma ograniczeń w dostępie do materiału szkoleniowego w okresie aktywności kursu. Kurs jest wtedy dostępny po zalogowaniu użytkownika do portalu w katalogu kursów w pozycji Moje kursy.

 


Surfer: Mapy wielowarstwowe, jako narzędzie wizualizacji danych.

Kurs prezentuje zagadnienia związane z tworzeniem map wielowarstwowych w środowisku programu Surfer. Omawia ważne z punktu widzenia wielowarstwowości elementy struktury projektu oraz procedury jej modyfikacji. Podkreśla cechy map prostych istotne z punktu widzenia nakładania wielu warstw mapy.

Kurs pokazuje dozwolone i niedozwolone połączenia map prostych, wizualizacje przecinających się powierzchni i przekrojów pionowych na bocznej ścianie mapy 3D, łączenie pionowe warstw w różnych układach współrzędnych oraz poziome składanie map w zupełniających się zakresach zmiennej x i y. Omawiane są mapy bazowe typu rastrowego oraz nadawanie georeferencji, a także mapy bazowe typu wektorowego z wizualizacją w formie symbologii na tego typu warstwie.

Łączny czas nagranych sekwencji pracy w środowisku programu wynosi około 7 godzin.

Cena netto: 990 PLN

Opis kursu Jak uzyskać certyfikat?