Wymagania techniczne

Cały materiał szkoleniowy dostępny jest w formie akceptowanej w środowisku przeglądarki internetowej. Do poprawnej pracy ćwiczeń nie jest konieczna żadna dodatkowa instalacja modułów typu plug-in w środowisku przeglądarki. Przy niektórych szkoleniach z zakresu programu Mathematica może być konieczny moduł o nazwie Wolfram Player, ale może on być pobrany i zainstalowany przy próbie wyświetlenia pierwszego materiału wymagającego tego modułu. Można go pobrać z adresu www.wolfram.com i zainstalować niezależnie.

Moduł ten może pracować w środowisku Windows 7/10, macOS 10.12+ oraz Linux 2.6+.